srdce
srdce

Obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.luciebila-fanshop.com (prodávající), jež je provozován na webové stránce www.luciebila.com. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (spotřebitelů resp. kupujících).

Provozovatelem a majitelem webových stránek je společnost Formanka Otvovice s.r.o., Otvovice 44, 273 27 Otvovice, IČO 06122485 

2. OBJEDNÁVKA UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, potažmo reklamačním řádem, a souhlasí s nimi. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. V určitých případech si prodávající vyhrazuje právo pro neuzavření kupní smlouvy.


Jde zejména o tyto případy:

  1. Vyprodání zboží v době mezi pravidelnými aktualizacemi skladových zásob na internetovém obchodě www.luciebila-fanshop.com.
  2. Nemožnost dodání zboží z důvodu jeho odcizení či poškození.
  3. V případě dodání šperků, které jsou ruční výroby, jde o delší dodací lhůty.

Místem doručení zboží je adresa doručení (případně fakturační, pokud je totožná), uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.

3. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě) má kupující dle ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy (vrátit zboží) bez udání důvodů, a to do 14 dnů ode dne převzetí zboží.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení, ozkoušení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní, musí prodávajícímu vrátit veškerá plnění, která na základě kupní smlouvy získal. Pokud již toto není možné, bere kupující na vědomí, že pokud jím vrácené zboží bude např. poškozeno, otevřeno, opotřebeno či částečně spotřebováno nebo nebude vráceno včetně veškerého příslušenství (záruční list, manuál, obal apod.), vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu v souladu s ustanovením § 1833 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku nárok na náhradu vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží případně s uvedením zboží do původního stavu. Nárok na úhradu těchto nákladů je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Náklady mohou dosáhnout i výše plné kupní ceny zboží.

V případě, že prodávající nepředal kupujícímu informace, které je povinen sdělit podle ustanovení § 1820 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, může kupujicí od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení. Jestliže však byl kupující poučen o právu odstoupit od smlouvy v této lhůtě, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy kupující poučení obdržel.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu předá nebo zašle ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje.

V případě odstoupení od smlouvy je nutné uplatňovat nárok na vrácení zboží pouze u toho právního subjektu Charita Lucie Bílé z.s., u kterého bylo zboží dle prodejních dokladů zakoupeno. Kompletní kontaktní údaje o prodávajícím jsou uvedené v bodě 9. těchto obchodních podmínek.

Do 14 dnů od odstoupení je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození.

Náklady na vrácení zboží nese kupující.

Vzorové odstoupení od smlouvy je součástí těchto obchodních podmínek.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od chvíle, kdy mu bylo doručeno odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Prodávající není povinen vrátit peníze kupujícímu dřív, než mu je vrácené zboží předáno. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich.

Právo na odstoupení od smlouvy dle § 1837 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku nemá spotřebitel v případě smluv:

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,

d) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

e) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

4. DOPRAVA ZBOŽÍ

Zboží je zasíláno prostřednictvím externího dopravce, kterým je přepravní společnost Česká pošta. Doprava ČR je 99 Kč. Doprava SK je 8,5 €. 

Zboží je zasíláno zpravidla do 4 pracovních dní od přijetí objednávky. U šperků může být dodací lhůta delší vzhledem k ruční výrobě. Nebude-li z nějakého důvodu možné zboží dodat v této lhůtě, informuje prodávající kupujícího o této skutečnosti. Součástí zásilky je prodejní doklad. Veškeré další požadavky vyřizujeme s našimi zákazníky individuálně. 

5. NÁKUP ZBOŽÍ

Zboží je prezentováno v internetovém obchodě www.luciebila-fanshop.com. Detail každého produktu obsahuje název, balení, cenu, obrázek a popis.

Jak zakoupit zboží:

1. Zvolením požadovaného zboží se upraví také cena produktu, pro zakoupení produktu je potřeba použít tlačítko "DO KOŠÍKU", tímto vložíte zboží do virtuálního košíku. Při každém vložení zboží do košíku je zobrazen produkt, počet vložených kusů a cena zboží v košíku.
2. V košíku se vám zobrazí jednotlivé produkty s cenou, počtem kusů, který lze změnit, zvolíte způsob dodání zboží a způsobu platby, vyplníte dodací adresu a po vyplnění všech údajů v objednávce a seznámením se s obchodními a reklamačním řádem je nutné odeslat objednávku ke zpracování.

  • Nákup prostřednictvím eshopu www.luciebila-fanshop.com lze uskutečnit pouze na území České republiky a Slovenské republiky.
  • Veškeré podané objednávky v eshopu jsou považovány za závazné.
  • Zákazník podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito dodacími a platebními podmínkami, reklamačním řádem u nakupovaných výrobků.
  • Veškeré osobní údaje uvedené zákazníkem v objednávce podléhají ochraně osobních údajů.
  • Každá objednávka získává unikátní číslo vedeny v systému k vyřízení objednávek.
  • Po přijetí objednávky do systému budete v co nejbližší době kontaktováni o stavu vaší objednávky.
  • U šperků může být dodací lhůta delší vzhledem k ruční výrobě. 

Nákupem v e-shopu přispíváte na charitativní činnost Lucie Bílé.

6. ODESLÁNÍ OBJEDNÁVKY

Po kontrole správnosti zadaných údajů je možné objednávku odeslat ke zpracování.

7. POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY A EXPEDICE ZBOŽÍ

Po odeslání závazné objednávky obdržíte automatické potvrzení o zařazení vaší objednávky do systému. O průběhu vyřízení vaší objednávky budete dále informováni prostřednictvím informačních emailů, případně telefonicky.

V případě, že vámi objednané zboží nemůžeme dodat z důvodů vyprodání zásob, budete o této skutečnosti obratem informováni a vaše objednávka bude po dohodě stornována nebo upravena.

8. ZPŮSOB PLATBY / DOPRAVA A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

Platbu je možné provést prostřednictvím dobírky, převodem: Účet pro české zákazníky: 11144421/2700, Účet pro SK zákazníky: 1159550009/2700 - IBAN CZ2227000000001159550009,BIC/SWIFT: BACXCZPP, online platbou (připravujeme). Zásilka vám bude doručena ihned po expedici na adresu, kterou jste uvedli při objednávání zboží. Pro urychlení převzetí dodávky uvádějte vždy adresu, na které jste během dne k zastižení. O odeslání zboží budete informováni emailem, případně telefonicky. 

9. PROVOZOVATEL

Formanka Otvovice s.r.o., Otvovice 44, 273 27 Otvovice, IČO 06122485

10. ŘEŠENÍ SPORŮ

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
Kupující se může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009. Mimosoudní řešení sporů probíhá prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz na webové stránce www.vasestiznosti.cz.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Formanka Otvovice s.r.o. si velmi váží vaší důvěry a zpracovává a chrání vaše data dle zásad ochrany osobních údajů.

12. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Spotřebitelem respektive kupujícím se rozumí člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů. Smlouva a otázky související se řídí českým právem. Tato služba se vztahuje pouze na území České republiky.

Formanka Otvovice s.r.o. nezodpovídá za problémy vzniklé nesprávným používáním v rozporu s dodacími, platebními podmínkami a reklamačním řádem.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. 7. 2020.

PŘÍLOHA Č. 1 - VZOROVÉ ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Prodávající:
Název a adresa Formanka Otvovice s.r.o.


Kupující:
Jméno a příjmení kupujícího
Adresa, telefon, email kupujícího
Číslo bankovního účtu kupujícího


Věc: Odstoupení od smlouvy
Oznamuji vám, že dle ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku odstupuji od smlouvy o nákupu níže uvedeného zboží.
- název zboží
- balení + počet ks


Datum:

...........................
podpis kupujícího

povedlo se